Đăng nhập

Hướng dẫn mang đồ bảo hộ cá nhân dành cho nhân viên y tế

Video được thực hiện với sự hướng dẫn thực hiện của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn