Đăng nhập

Xét nghiệm

HIỂU BIẾT VỀ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MÁU LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP
HIỂU BIẾT VỀ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MÁU LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP
23 Tháng 12, 2018
--23/12/2018--Các xét nghiệm máu cho chức năng tuyến giáp bao gồm – TSH, T4 toàn phần, FT3, TSI và những thành phần khác – là một phần quan trọng cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp. Một số kết luận bệnh lý thường được xác nhận từ một xét nghiệm đơn lẻ, tuy nhiên những kết luận trong đa số các trường hợp bệnh lý tuyến giáp thường được dựa trên tổng thể các kết quả xét nghiệm (tức nhiều loại xét nghiệm kết hợp) để có thể giải thích được vấn đề đang xảy ra với tình trạng sức khỏe của tuyến giáp
Đọc thêm
Khi nào thì cần đi xét nghiệm nước tiểu?
Khi nào thì cần đi xét nghiệm nước tiểu?
29 Tháng 11, 2018
--29/11/2018-- việc thuờng xuyên theo dõi tình trạng nước tiểu cũng có thể giúp phát hiện sớm nhiều bệnh tật
Đọc thêm