Đăng nhập

Khi nào thì cần đi xét nghiệm nước tiểu?

--29/11/2018-- việc thuờng xuyên theo dõi tình trạng nước tiểu cũng có thể giúp phát hiện sớm nhiều bệnh tật

Chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin hữu ích đã được đăng tải trên báo Sức khoẻ và đời sống 

Bài viết đã được xin phép tác giả trước khi trích dẫn lại./.