Đăng nhập

Ngoại tổng hợp

HỘI CHỨNG SAU CẮT TÚI MẬT
HỘI CHỨNG SAU CẮT TÚI MẬT
03 Tháng 10, 2019
Hội chứng sau cắt túi mật (Postcholecystectomy syndrome - PCS) bao gồm những dấu hiệu, triệu chứng xảy ra ngay sau khi cắt túi mật hoặc vài năm sau đó. Ước tính có khoảng 10 - 15% người bệnh sau phẫu thuật cắt túi mật bị ảnh hưởng bởi hội chứng này.
Đọc thêm