Đăng nhập

VIRUS CORONA - ĐÓ LÀ GÌ?

Những dữ liệu được trình bày ở đây được cập nhật cho đến đầu tháng 2 năm 2020

Tình hình mắc virus Corona tại Trung Quốc

Corona có những cấu trúc tương tự với căn nguyên gây bệnh SARS