Đăng nhập

HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG THANH LỊCH - TAY NGHỀ GIỎI

Nhằm vinh danh những người điều dưỡng viên vừa xinh đẹp lại giỏi giang, hội thi do phòng Điều dưỡng tổ chức đã nhận được sự ủng hộ hết sức hào hứng, nhiệt tình

TT TÊN KHOA GIẢI
VÒNG 1: VỮNG CHUYÊN MÔN
1 TRƯƠNG THỤY MAI PHƯƠNG N. TIẾT GIẢI NHẤT
VÒNG 2: PHỐI HỢP TỐT - GIAO TIẾP TỐT
  BẢNG 1: KHỐI ĐD-HS    
1 NGUYỄN MINH DUY TMCT GIẢI NHẤT ĐỒNG ĐỘI
2 TRẦN THỊ THANH TÂM TP-GMHS
3 HOÀNG PHẠM THIÊN NGA PHỤ SẢN
  BẢNG 2: KHỐI NVHC-KTV    
1 VŨ THỊ THANH XUÂN VT-TTB GIẢI NHẤT ĐỒNG ĐỘI
2 NGUYỄN THỊ YẾN THU KHTH
3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1989 XN

VÒNG 3: NVYT THANH LỊCH
  BẢNG 1: KHỐI ĐD-HS    
1 Hoàng Phạm Thiên Nga Phụ Sản Giải nhất
2 Nguyễn Quang Hậu HSTCCĐ Giải nhì
3 Nguyễn Thị Oanh Nội Tiêu Hóa Giải ba
4 Phạm Thị Thúy Hà Ngoại TK Giải khuyến khích
5 Trần Thị Thanh Tâm PTGMHS
6 Trương Thụy Mai Phương Nội Tiết
7 Bùi Thị Hiền Ngoại Thận
8 Nguyễn Thị Hoàng Thanh Thận- LM
9 Nguyễn Minh Duy TMCT
  BẢNG 2: KHỐI NVYT-KTV    
1 Vũ Thị Thanh Xuân VT- TTB Giải nhất
2 Trần Ngọc Huy VT- TTB Giải nhì
3 Lê Thị Thu Thủy CTXH Giải ba
4 Lê Thị Tường Vi KHTH Giải khuyến khích
5 Nguyễn Thị Hương 1989 XÉT NGHIỆM
6 Nguyễn Thị Yến Thu KHTH

Xin chúc mừng các cá nhân đã đạt giải!