Đăng nhập

QUY TRÌNH XỬ TRÍ BỆNH NHÂN NGHI NGỜ HOẶC XÁC ĐỊNH COVID-19 TẠI PHÒNG MỔ

Hội Gây mê Hồi sức Việt nam. Cập nhật: 18.3.2020

Tài liệu hướng dẫn cho nhân viên y tế tại phòng mổ

Tài liệu sẽ còn tiếp tục cập nhật 

Tài liệu được khuyến cáo cho các BS trong chuyên ngành

Vui lòng xem đầy đủ tại đây./.