Đăng nhập

Hoạt động từ thiện

Cá Nhân, Tổ chức, Nhà hảo tâm, Mạnh thường quân T07/2019
Cá Nhân, Tổ chức, Nhà hảo tâm, Mạnh thường quân T07/2019
17 Tháng 07, 2019
Hỗ trợ Quỹ bệnh nhân nghèo - Bếp ăn từ thiện T7-2019
Đọc thêm
Cá Nhân, Tổ chức, Nhà hảo tâm, Mạnh thường quân T04/2019
Cá Nhân, Tổ chức, Nhà hảo tâm, Mạnh thường quân T04/2019
09 Tháng 05, 2019
Hỗ trợ Quỹ bệnh nhân nghèo - Bếp ăn từ thiện Tháng 04/2019
Đọc thêm
Thông báo vận động ủng hộ Quỹ PASTB
Thông báo vận động ủng hộ Quỹ PASTB
14 Tháng 03, 2019
- Theo công văn số 35/CV-HPVN về việc tổ chức truyền thông vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến tháng bệnh lao - PASTB, Hội phổi Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Hội viên và Kính mong Quý Hội Viên thông tin cho các tập thể, cá nhân và vận động gia đình Hội viên, các mối quan hệ cá nhân ủng hộ Quỹ PASTB do Bệnh viện Phổi Trung ương. Chương trình Chống lao Quốc gia và Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao PASTB phối hợp cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ PASTB tổ chức cụ thể như sau:
Đọc thêm