Đăng nhập

Quản lý chất lượng

Thông báo nhận CME kiểm soát nhiễm khuẩn
Thông báo nhận CME kiểm soát nhiễm khuẩn
04 Tháng 05, 2019
Khóa đào tạo liên tục diễn ra vào ngày 03 - 04 - 2019 tại BV Nguyễn Tri Phương
Đọc thêm
Tự đánh giá thang điểm 83 tiêu chí - 6 tháng đầu năm
Tự đánh giá thang điểm 83 tiêu chí - 6 tháng đầu năm
29 Tháng 09, 2018
BV NTP đã tự đánh giá điểm theo 83 tiêu chí của Bộ Y Tế
Đọc thêm