Đăng nhập

Tổ chức Cán bộ

Thông báo tuyển dụng Điều dưỡng T10/ 2018
Thông báo tuyển dụng Điều dưỡng T10/ 2018
01 Tháng 10, 2018
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có nhu cần tuyển dụng:
Đọc thêm
Thông báo tuyển dụng Bác sĩ T9/2018
Thông báo tuyển dụng Bác sĩ T9/2018
11 Tháng 09, 2018
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có nhu cầu tuyển dụng Bác sĩ, nơi nhận hồ sơ: phòng tổ chức cán bộ.
Đọc thêm
Thông báo tuyển dụng Điều dưỡng T8/ 2018
Thông báo tuyển dụng Điều dưỡng T8/ 2018
15 Tháng 08, 2018
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có nhu cầu tuyển:
Đọc thêm
Thông báo bổ sung thí sinh không đủ điều kiện và niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo bổ sung thí sinh không đủ điều kiện và niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2018
13 Tháng 07, 2018
THÔNG BÁO: Về việc niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức Bv Nguyễn Tti Phương 2018 + kèm danh sách + đơn xin phúc khảo THÔNG BÁO: Danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Bv Nguyễn Tri Phương 2018 + kèm danh sách
Đọc thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG
04 Tháng 10, 2017
Do nhu cầu phát triển chung Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cần tuyển:
Đọc thêm
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 và mời ký hợp đồng
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 và mời ký hợp đồng
27 Tháng 09, 2017
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Đọc thêm