Đăng nhập

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ T9/2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có nhu cầu tuyển dụng Bác sĩ, nơi nhận hồ sơ: phòng tổ chức cán bộ.

DOWNLOAD

Thông báo tuyển dụng T9/2018 Tải file tại đây