Đăng nhập

Phát quà cho người dân trong khu vực quận 5 có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình phát quà cho nhân viên, người dân trong khu vực quận 5 có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nguyễn Phương ngày 8/9/2015.