Đăng nhập

Nghiên cứu nội bộ và đăng tải tạp chí trong nước

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
09 Tháng 11, 2018
Nhóm nghiên cứu: BS Nguyễn Trung Thành (Khoa Nội Tổng Hợp), BS Lương Công Minh (QLCL), CN Trương Thuỳ Trang (QLCL), CN Nguyễn Minh Tuấn (QLCL)
Đọc thêm