Đăng nhập

Tài liệu chuyên môn

Quy trình nội soi - BV Nguyễn Tri Phương
Quy trình nội soi - BV Nguyễn Tri Phương
30 Tháng 11, 2018
--30/11/2018-- hướng dẫn về các quy trình nội soi được áp dụng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Đọc thêm
Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính"
Tài liệu chuyên môn
22 Tháng 08, 2018
Sở Y Tế nhận được Quyết định số 3874/QĐ-BYT ngày 26/06/2018 của Bộ Y Tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính".
Đọc thêm