Đăng nhập

Quyết định vv Hủy kết quả lựa chọn thầu

Gói thầu: Bảo trì, sửa chữa linh kiện thiết bị tin học thuộc dự toán gói thầu " Bảo trì, sửa chữa linh kiện thiết bị tin học năm 2018" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

DOWNLOAD

Quyết Định vv: Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu. Tải file tại đây