Đăng nhập

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ( Thay thế, sửa chữa linh kiện thiết bị tin học )

A. Thông tin chung: 1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Địa chỉ: 468, Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5. - Điện thoại: (08) 39 234 332 2. Tên gói thầu: Thay thế, sửa chữa linh kiện thiết bị tin học

Kế Hoạch Đấu Thầu

Thư  Mời Báo Giá