Đăng nhập

Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu : "Nạo vét hố, hầm chứa chất thải, thông cống và dò tìm hệ thống thoát nước tại khu vực 2 (khu G, H, NTL) bệnh viện Nguyễn Tri Phương""