Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ VỆ SINH

Về việc mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp thuộc dự toán gói thầu "Làm sạch bệnh viện năm 2018" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Thời gian bán hồ sơ: 9h00, ngày 09 tháng 02 năm 2018 đến trước 10h00 ngày 01 tháng 03 năm 2018(trong giờ hành chính)

Thời điểm đóng thầu: 10h00, ngày 01 tháng 03 năm 2018

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10h05 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2018, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Phòng Kế Toán Tài Chính) - 468 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5