Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU " MUA SẮM TRỰC TIẾP VẮC XIN DỊCH VỤ NĂM 2018"

Kính gửi: Các công ty sản xuất kinh doanh

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kính mời nhà thầu tham dự gói thầu “Mua sắm trực tiếp vắc xin dịch vụ năm 2018” theo danh sách đính kèm.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ ngày16/03/2018

Thời hạn đóng hồ sơ đề xuất: lúc 08 giờ 30 ngày 23/03/2018

Thời hạn mở hồ sơ đề xuất: lúc 09 giờ ngày 23/03/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chánh Kế toán - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, phường 08, quận 05 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839234349