Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU MỰC IN

Về việc mời thầu gói Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in thuộc dự toán gói thầu "Bơm mực, sữa chữa, bảo trì máy in năm 2018" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Thời gian bán hồ sơ: 9h00, ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến trước 11h00 ngày 26 tháng 02 năm 2018(trong giờ hành chính)

Thời điểm đóng thầu: 11h00, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 11h05 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2018, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Phòng Kế Toán Tài Chính) - 468 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5