Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU THUỐC

Kính gửi: Các công ty sản xuất kinh doanh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kính mời nhà thầu tham dự các gói thầu: Gói thầu 1: “Mua sắm trực tiếp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017- 2018”. Gói thầu 2: “Mua sắm trực tiếp thuốc Generic trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017- 2018”. Gói thầu 3:“Mua sắm trực tiếp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017- 2018”

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ ngày 02/03/2018

Thời hạn đóng hồ sơ đề xuất: lúc 08 giờ 30 ngày 12/03/2018

Thời hạn mở hồ sơ đề xuất: lúc 09 giờ ngày 12/03/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chánh Kế toán - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, phường 08, quận 05 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839234349