Đăng nhập

Thông báo "vv mời chào giá công trình số 1: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Hạng mục: Chống thắm nhà vệ sinh phòng bệnh. A138, A203, A253, A251, A237, phòng văn thư

Thông báo "vv mời chào giá công trình số 1: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương" Hạng mục: Chống thắm nhà vệ sinh phòng bệnh. A138, A203, A253, A251, A237, phòng văn thư tải file tại đây