Đăng nhập

Thông báo "vv mời chào giá cung cấp phụ kiện, máy ly tâm, giáp cổ"

Mời chào giá cung cấp phụ kiện dụng cụ phẫu thuật nội soi, máy ly tâm, dịch vụ thuê sợi dây quang 550um, giáp cổ bảo vệ tuyến giáp, máy đo điện cơ, máy đo điện não.

STT Ký hiệu Ngày Trích yếu Loại Nơi ban hành
1   06/07/2018 Mời chào giá cung cấp phụ kiện dụng cụ phẩu thuật nội soi. . THÔNG BÁO VTTTB
2   06/07/2018 Mời chào giá cung cấp máy ly tâm. . THÔNG BÁO VTTTB
3   06/07/2018 Mời chào giá cung cấp dịch vụ cho thuê sợi dây quang 550um. THÔNG BÁO VTTTB
4   06/07/20188 Mời chào giá cung cấp giáp cổ bảo vệ tuyến giáp và bình hút dịch dùng cho máy SU 305  THÔNG BÁO VTTTB
5   09/07/2018 Mời chào giá cung cấp phụ kiện máy đo điện cơ điện não  THÔNG BÁO VTTTB