Đăng nhập

Tờ Trình: " V/v xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá chỉ dịnh thầu".

- Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá chỉ dịnh thầu: Khoa dược, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng nội soi, Khu B, Khoa Phẩu thuật thẫm mỹ, Khoa chấn thương chỉnh hình.

STT Ký hiệu Ngày Trích yếu Loại Nơi ban hành
1   29/06/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Khoa Phẩu thuật thẩm mỹ. TỜ TRÌNH HCQT
2   29/06/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Khoa Chấn thương chỉnh hình. TỜ TRÌNH HCQT
3   29/06/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Khoa Dược. TỜ TRÌNH HCQT
4   29/06/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Phòng Kế Hoạch Tổng hợp.  TỜ TRÌNH HCQT
5   29/06/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Phòng Nội Soi  TỜ TRÌNH HCQT
6   29/06/2018 Xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá định thầu. - Khu B  TỜ TRÌNH HCQT