Đăng nhập

Hoạt động hiến máu tình nguyện cứu người

Hoạt động sẽ diễn ra 7h30 ngày 25/01/2019 tại sảnh phía sau khoa Cấp cứu

Trân trọng từng tấm lòng tham gia!!!