Đăng nhập

XÃ HỘI ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG DỊCH

21/03/2020- Diễn Viên Huỳnh Hồng Loan trao tặng 3000 khẩu trang cho BV Nguyễn Tri Phương để hỗ trợ chống dịch COVID-19

 Cuộc chiến chống COVID-19 còn cần rất nhiều nhân lực - tài lực và vật lực. BV Nguyễn Tri Phương xin trân trọng cảm ơn mỗi sự đóng góp của các mạnh thường quân trong xã hội.

 Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của tất cả xã hội, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi!!