Đăng nhập

BỆNH VIỆN VÀ TỔ CHỨC REI CÙNG KẾT HỢP ĐÀO TẠO

Tổ chức Trao đổi Nguồn lực Quốc tế (REI) có chương trình đào tạo về phương pháp lãnh đạo, xây dựng nhóm làm việc, làm việc theo nhóm, v.v... Trong chương trình hợp tác năm 2019 giữa tổ chức REI và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chương trình đào tạo tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong buổi chiều ngày 20/11/2019 đã thành công tốt đẹp

Cô Merrily Madero và TS. Cheryl Meredith sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về phương pháp lãnh đạo với các Cán bộ, Nhân viên của Bệnh viện theo chủ đề ‘‘Be the leader that others will follow’’

Để có được những hoạt động ý nghĩa như thế này, BV không quên cảm ơn cô Trần Phương Liên - Giám đốc REI tại Việt Nam