Đăng nhập

Hướng dẫn đặt xét nghiệm thực hiện tại nhà

Bài viết này hướng dẫn cách đăng ký trực tuyến các xét nghiệm lấy mẫu tại nhà của BV Nguyễn Tri Phương

Bước 1: truy cập trang web khamtainha-bvntp.com

Bước 2: chọn thẻ "Đăng ký xét nghiệm"

Bước 3: thực hiện khai báo các trường bắt buộc và chọn lựa các xét nghiệm cần thực hiện

Bước 4: bấm nút gửi (submit) khi đã hoàn thành để gửi toàn bộ các thông tin cho chúng tôi 

Bước 5: vui lòng chờ nhận cuộc gọi xác nhận từ nhân viên y tế bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Theo dõi các thông tin của BV trên facebook tại đây
Theo dõi các video về y tế của BV tại kênh truyền thông./.