Đăng nhập

Khen thưởng các chiến sĩ thi đua 2018 và trao tặng huân chương vì sự nghiệp y tế

04/03/2019, BV đã vinh danh những tấm gương sáng trong lễ chào cào đầu tháng

Xin trân trọng chúc mừng các tấm gương đã miệt mài cống hiến