Đăng nhập

KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Buổi lễ đã diễn ra trang trọng đúng ngày 03/02/2020, và trong buổi lễ đồng thời có đọc bức thư Bác gửi cán bộ ngành Y tế, một nội dung hướng đến ngày 27/02

Trong buổi lễ, Đảng ủy bệnh viện đã nhận danh sách đoàn viên ưu tú từ Ban chấp hành Công Đoàn và Đoàn thanh niên Bệnh viện

Đồng thời buổi lễ đã chứng kiến việc khen thưởng các chi bộ trong sạch và các đồng chí Đảng viên xuất sắc trong năm 2019