Đăng nhập

TÁI BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Ngày 9/9/2019 - Giám Đốc và Phó bí thư Đảng Ủy Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định tái bổ nhiệm cho BS CKII Võ Đức Chiến tại BV Nguyễn Tri Phương

Quyết định  số: 3814/QĐ-UBND ngày 06/09/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đại diện Ban Lãnh đạo Sở Y tế  - GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá cao những đóng góp của BS Võ Đức Chiến đối với sự phát triển của BV Nguyễn Tri Phương

BS Võ Đức Chiến đã nhận nhiệm vụ tiếp tục cầm lái đưa bệnh viện đi lên trong sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ cao của tập thể nhân viên BV Nguyễn Tri Phương