Đăng nhập

Bài giảng của giáo sư Ahya (Hoa Kỳ) - đào tạo về chất lượng nước trong chạy thận (15/11/2018)

Để tất cả các anh chị học viên và các quý đồng nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận hơn tài liệu hữu ích này, ban tổ chức lớp học xin cung cấp link tải tài liệu trực tuyến

Link tải tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1MRwC_7SnUZvTnxxVkmYvJnM7o-HkxvE4/view?usp=sharing

Phòng Quản Lý Chất Lượng./.