Đăng nhập

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC "KỸ NĂNG CÔNG BỐ KHOA HỌC"

Căn cứ theo Đề nghị của Hội đau Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ theo nhu cầu phát triển các hoạt động đào tạo tại bệnh viện, BV xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức đào tạo về Kỹ năng công bố khoa học như sau

Thời gian: 8:30-16h30 ngày 04/01/2020

Địa điểm: Hội trường A, lầu 5, khu A - 468 Nguyễn Trãi, Q5, thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham gia:

  1. Danh sách đăng ký từ Hội đau Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Danh sách tham gia tự đăng ký

Ban giảng huấn: Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn

                           Phó Giáo sư Nguyễn Thi Hùng