Đăng nhập

Tư vấn trực tuyến về Parkinson và những tiến bộ trong điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương

Chương trình có sự tham gia của 02 Khách mời: - TS. BS. Phạm Anh Tuấn (Ngoại Thần kinh) và - ThS. BS. Nguyễn Anh Diễm Thúy (Nội Thần kinh)