✴️ Tóm tắt đặt nội khí quản cấp cưu cho bệnh nhân covid-19

Nội dung

Tài liệu này là một tài liệu đồng thuận tập hợp trong một thông báo ngắn để tư vấn về quản lý đường thở cho bệnh nhân mắc COVID-19. Nó áp dụng cho tất cả những người quản lý đường thở. Nó dựa trên một số nguồn bao gồm các tài liệu liên quan nhưng ngay lập tức từ thông tin từ các bác sĩ lâm sàng thực hành ở Trung Quốc và Ý, và các chuyên gia đường thở ở Anh. Nó có thể không đầy đủ nhưng nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc. Nó không nhằm mục đích đề xuất hoặc quảng bá các thiết bị cá nhân. Nó có thể được bổ sung hoặc thay thế bởi một tài liệu đồng thuận quốc tế chi tiết hơn trong những tuần tới. Điều này sẽ được đăng nhập ngay khi có sẵn. Lời khuyên trong tài liệu này được thiết kế để phù hợp với chính sách tại nơi làm việc của địa phương.

Tài liệu này không thảo luận khi nào đặt nội khí quản cho bệnh nhân, đạo đức của việc ra quyết định phức tạp xung quanh việc leo thang chăm sóc hoặc bồi thường cho nhân viên nhất thiết phải làm việc ngoài lĩnh vực chuyên môn thông thường của họ. Nó không thảo luận về điều trị COVID-19 cũng như các chiến lược thông khí chăm sóc chuyên sâu, thay vào đó nó tập trung vào quản lý đường thở.

Xin vui lòng xem toàn bộ văn bản tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ trên Zalo
return to top