bệnh viện nguyễn tri phương

Tổn thương thận cấp tính ở những bệnh nhân bị bệnh nặng với COVID-19

Đây là thông tin chuyên sâu dành cho nhân viên y tế

Tổn thương thận cấp tính (AKI, Acute kidney injury) đã được báo cáo ở 25% bệnh nhân bị bệnh nặng do nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là ởnhững người có bệnh kèm theo. AKI có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao trong bối cảnh này, đặc biệt khi điều trị thay thế thận được yêu cầu. Một số nghiên cứu đã làm nổi bật những thay đổi trong
cặn nước tiểu, bao gồm protein niệu và tiểu máu, và bằng chứng về sự bài tiết SARS-CoV-2 trong nước tiểu, cho thấy sự hiện diện của một ổ chứa virus ở thận. Sinh lý bệnh của AKI liên quan đến COVID-19 có thể liên quan đến các cơ chế không đặc hiệu mà còn liên quan đến các cơ chế đặc hiệu của COVID như tổn thương tế bào trực tiếp do sự xâm nhập của virus qua thụ thể ACE2 được biểu hiện nhiều ở thận, do mất cân bằng hệ thống renin-angotensin–aldosteron, các cytokine gây viêm do nhiễm virus và các biến cố huyết khối.
Các cơ chế không đặc hiệu bao gồm thay đổi huyết động, suy tim phải, mức PEEP cao ở bệnh nhân cần thở máy, giảm thể tích tuần hoàn, dùng thuốc độc cho thận và nhiễm trùng huyết tại bệnh viện. Cho đến nay, không có phương pháp điều trị cụ thể nào đối với AKI do COVID-19 gây ra. Một số tác nhân điều tra đang được khám phá
để điều trị kháng vi-rút/điều hòa miễn dịch với COVID-19 và tác động của chúng đối với AKI vẫn chưa được biết. Chỉ định, thời gian và phương thức điều trị thay thế thận hiện dựa trên dữ liệu không cụ thể tập trung vào bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Các nghiên cứu sâu hơn tập trung vào AKI ở bệnh nhân COVID-19 được thực hiện khẩn cấp để dự đoán nguy cơ mắc AKI, xác định cơ chế chính xác của tổn thương thận và đề xuất các biện pháp can thiệp có mục tiêu.

Dịch: BS. Đặng Thanh Tuấn

Toàn văn xin xem tại đây./.