Phác đồ điều trị

Phác đồ điều trị ngoại khoa
Phác đồ điều trị ngoại khoa
23 Tháng 06, 2018
- Phác đồ điều trị ngoại khoa: "Chấn Thương Chỉnh Hình, Gây Mệ Hồi Sức, Mắt, Ngoại Niệu, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiêu Hóa, Phụ Sản.
Đọc thêm
Phác đồ điều trị nội khoa
Phác đồ điều trị nội khoa
23 Tháng 06, 2018
- Phác đồ điều trị nội khoa:: "Cấp Cứu, Gây Mê Hồi Sức, Hồi Sức Tích Cực, Nhi, Nội Thần Kinh, Nội Thận, Nội Tiết, Nội Tiêu Hóa, Nội Tim Mạch, Tim Mạch Can Thiệp, Y Học Cổ Truyền".
Đọc thêm