Tạm ngưng hoạt động điều trị thẩm mỹ da

Nội dung

- Căn cứ công văn số 1749/UBND-VX của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, điều 5 có yêu cầu tạm dừng loại hình hoạt động thẩm mỹ tại cơ sở bệnh viện, phòng khám đa khoa và phòng khám chuyên khoa.

- Xét thấy đặc thù của các thủ thuật điều trị thẩm mỹ da tại phòng khám da-thẩm mỹ (A33) thuộc Đơn vị Da Liễu – Thẩm Mỹ Da có khoảng 80-90% điều trị thẩm mỹ thực hiện trên vùng mặt. Trong quá trình điều trị cho vùng này, khách khàng đều không đeo khẩu trang, và có tiếp xúc với nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) ở khoảng cách rất gần trong lúc điều trị, không đảm bảo quy tắc phòng dịch trong tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo mới của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, nay Bệnh viện sẽ tạm ngưng hoạt động phòng khám Thẩm Mỹ Da (A33) thuộc Đơn Vị Da Liễu – Thẩm Mỹ Da trong vòng 2 tuần kể từ ngày 31/05/2021 hoặc cho đến khi có chỉ thị mới.

 

Riêng hoạt động của phòng khám chuyên khoa da liễu (A35) - khám và điều trị các tình trạng bệnh lý da liễu: vẫn hoạt động bình thường.

 

Trân trọng thông báo./.

return to top