Thông báo "vv mời chào giá công trình số 7: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"