V/v xin chủ trương mời đơn vị xét chọn giá chỉ định thầu công trình Khoa Cơ xương khớp