bệnh viện nguyễn tri phương

Cắt tóc miễn phí trong mùa dịch

Từ ngày 11-12/5/2020, nhóm Hành trình thắp lửa cùng với các thành viên ngành tóc tổ chức chương trình hớt tóc thiện nguyện để phần nào đó chia sẻ những khó khăn gây ra do dịch COVID-19

Đây là chương trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa mà nhóm Hành trình thắp lửa” đã dành tặng cho tập thể nhân viên y tế và các bệnh nhân cùng thân nhân trong thời gian phòng chống COVID-19