bệnh viện nguyễn tri phương

Cửa hàng dụng cụ Minh Long hỗ trợ bệnh viện

Trân trọng cảm ơn cửa hàng dụng cụ y khoa Minh Long

Cửa hàng dụng cụ y khoa Minh Long đã trao tặng cho đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện Nguyễn Tri Phương: 2000 khẩu trang vải y tế để ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.
Xin trân trọng cảm ơn