bệnh viện nguyễn tri phương

Những đôi giày thay lời tỏ lòng tri ân

Hãng giày MỘT đã tặng những món quà tri ân cho nhân viên y tế tham gia chống dịch

Bệnh viện xin tri ân sự chăm sóc này của đơn vị: https://motdoigiay.vn/