bệnh viện nguyễn tri phương

Ủng hộ phòng chống COVID-19

5000 khẩu trang đã được chuyển tới BV ngày 16/7/2020

Thầy Toàn Hạnh, Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Nhật Quang, Phường Long Bình, Tp Biên Hoà , Tỉnh Đồng Nai

Đã tham gia trao tặng 5000 khẩu trang ủng hộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương