bệnh viện nguyễn tri phương

Phòng chống COVID-19

Về việc sinh viên thực tập trong giai đoạn tăng cường phòng chống dịch COVID-19
Về việc sinh viên thực tập trong giai đoạn tăng cường phòng chống dịch COVID-19
22 Tháng 08, 2020
Những nội dung về quản lý sinh viên thực tập trong giai đoạn tăng cường phòng chống COVID-19 từ tháng 9/2020
Đọc thêm
Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế online thông qua công cụ trên website
Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế online thông qua công cụ trên website
14 Tháng 08, 2020
Thực hiện khai báo tại trang web https://bvnguyentriphuong.com.vn
Đọc thêm