bệnh viện nguyễn tri phương

Năng lực thực hiện xét nghiệm COVID BV Nguyễn Tri Phương

Cập nhật ngày 14/8/2020

Hiện nay, Bệnh viện thực hiện và tự công bố các ca xét nghiệm COVID âm tính.

Các ca dương tính cần kiểm nghiệm trùng lắp kết quả thêm với 1 nơi khác đã được kiểm chuẩn (ví dụ viện Pasteur). Khi đủ 5 mẫu trùng lắp sẽ được phép công bố ca dương tính.
(Tinh thần công văn Số: 4109/BYT-DP của Bộ Y tế V.v thực hiện xét nghiệm COVID-19, có thể tham khảo toàn văn tại đây)

Như vậy, đến nay Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã đảm bảo đầy đủ điều kiện:
- Năng lực của nhân y tế
- Năng lực thực hiện mẫu của hệ thống máy xét nghiệm
- Xây dựng đầy đủ các quy trình cần thiết
- Được công bố các xét nghiệm COVID âm tính

Vì đang trong quá trình thẩm định cuối cùng (năng lực công bố dương tính) nên Bệnh viện trong giai đoạn này sẽ thực hiện sàng lọc mẫu do Thành phố điều phối thông qua HCDC.

Bệnh viện thực hiện trong các quy định phòng chống COVID chung của Thành phố và chưa có kế hoạch triển khai xét nghiệm COVID theo yêu cầu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin mới./.