bệnh viện nguyễn tri phương

ĐẢNG BỘ BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG THỰC HIỆN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Vào ngày 02/7/2020 Đảng ủy Bệnh viện đã thực hiện sơ kết 6 tháng đầu năm với sự tham gia của toàn thể Đảng viên

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2020, và chỉ đạo của Đảng uỷ bệnh viện về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đánh giá kết quả đã đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

          

Cuộc họp ghi nhận sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của tất cả các Đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện. Chương trình hội nghị bao gồm:

  1. Đón tiếp đại biểu
  2. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
  3. Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
  4. Báo cáo công tác kiểm tra Đảng 6 tháng đầu năm và phương  hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Bí thư Đảng ủy)
  5. Tổng hợp ý kiến góp ý của 11 chi bộ. Hội nghị thảo luận lấy ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Ý kiến đóng góp của đảng viên.
  7. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
  8. Biểu quyết thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020.
  9.  Biểu quyết thông qua báo cáo, ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.
  10. Bế mạc (chào cờ)