bệnh viện nguyễn tri phương

Tư vấn trực tuyến về Parkinson và những tiến bộ trong điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương

Chương trình có sự tham gia của 02 Khách mời: - TS. BS. Phạm Anh Tuấn (Ngoại Thần kinh) và - ThS. BS. Nguyễn Anh Diễm Thúy (Nội Thần kinh)