Kiểm tra hoạt động Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành y tế năm 2023

Nội dung

Ngày 20/9/2023, Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp Đoàn kiểm tra công tác công đoàn của Công đoàn ngành y tế.

Qua đợt kiểm tra cho thấy Công đoàn cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tiếp nhận và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của công đoàn ngành y tế và thực hiện đầy đủ các quy định như: thực hiện việc lưu trữ các văn bản, nghị quyết của tổ chức công đoàn; ban hành các Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Chương trình phối hợp công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở tại đơn vị và các quy chế khác; chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành được các Công đoàn cơ sở, duy trì thực hiện tốt, có sổ ghi biên bản đầy đủ nội dung các cuộc họp đúng quy định; hàng năm thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động.

Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những điểm mạnh mà công đoàn đã đạt được.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top