Chính sách quyền riêng tư

Nội dung

A. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU NHẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng trong mục “Liên hệ” và trên các kênh truyền thông do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (sau đây gọi là "Bệnh viện")  quản lý bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại. Việc thu thập những thông tin kể trên là bắt buộc và cần thiết cho cả khách hàng lẫn nhân viên quản trị của Bệnh viện. Mục đích của công việc này nhằm tạo nên một nền tảng thông tin cơ bản của khách hàng, từ đây nhu cầu cần được tư vấn hay sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của khách hàng được Bệnh viện đáp ứng dựa trên những thông tin thực, sẵn có. Thao tác thu thập dữ liệu cũng đẩy nhanh quá trình trao đổi giữa khách hàng (những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh) và thành viên phụ trách, đây cũng chính là hành động nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Khách hàng đăng ký sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được và thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào. Bên cạnh đó, trong trường hợp phát hiện hành vi sử dụng trái phép hoặc vi phạm bảo mật của bên thứ ba, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho quản trị viên website của Bệnh viện để có biện pháp giải quyết phù hợp.

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Bệnh viện sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ cho khách hàng khi nhận được đăng ký từ khách hàng.

 • Cung cấp thông tin dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.

 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

C. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Trong trường hợp thông thường, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được luôn bảo mật và lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Bệnh viện. Khi có yêu cầu hủy bỏ bởi Ban quản trị, các thông tin sẽ được gỡ bỏ hoặc thay thế tùy yêu cầu.

D. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của Bệnh viện được phân công.

 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ của Bệnh viện. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ khách hàng – là những người dùng sử dụng dịch vụ do Bệnh viện cung cấp.

E. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH.  

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Địa chỉ 1: 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM

Địa chỉ 2: 493 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 028 7307 7307 

Email: bv.ntphuong@tphcm.gov.vn

Website: www.bvnguyentriphuong.com.vn

F. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ THU NHẬP THÔNG TIN.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Ban quản trị website Bệnh viện thực hiện việc này.

G. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO.

Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp có khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin, đề nghị khách hàng liên hệ Ban quản trị của website Bệnh viện. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị và nhân viên phụ trách của Bệnh viện sẽ xác nhận lại thông tin. Trong trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng thì tùy theo mức độ, Ban Giám đốc Bệnh viện sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Bệnh viện yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, e-mail, số điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Bệnh viện không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

H. CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT

 1. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được từ website bvnguyentriphuong.com.vn sẽ được lưu giữ an toàn.

 2. Bệnh viện bằng nỗ lực tốt nhất của mình, sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ để ngăn chặn các hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin trái phép.

 3. Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến khách hàng, Bệnh viện sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng và trình vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý.

 4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

 5. Khách hàng có nghĩa vụ bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại, tổn thất (nếu có) do khách hàng không tuân thủ quy định bảo mật này.

 6. Khách hàng tuyệt đối không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi dữ liệu của Bệnh viện. Trong trường hợp Bệnh viện phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán thông tin cá nhân trái phép… Bệnh viện có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

 7. Tất cả các hồ sơ cá nhân chỉ được cung cấp bản tóm tắt đúng quy định của pháp luật, các trường hợp khác cần có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền (hội đồng giám định, tòa án, viện kiểm sát...).

return to top